allgemeine Bedingungen

september 1st 2009

 

1. DEFINITIONS AND MAIN FOCUS OF THIS AGREEMENT

 

1.1. Deze Oveerenkomst tussen dogarthouse en de Kunstaanbieder omvat artikelen die door of namens de Kunstaanbieder zijn ingevoerd in online (elektronische) administratie van dogarthouse.

 

1.2. De Kunstaanbieder verklaart eigenaar van de door hem/haar aangeboden artikelen, danwel gemachtigd te zijn namens de eigenaar in deze Overenkomst opgenomen verplichtingen aan te gaan.

 

1.3. De administratie van dogarthouse geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Kunstaanbieder aangeboden werken aan dogarthouse. dogarthouse erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze overeenkomst erkent de Kunstaanbieder dit eveneens.

 

1.4. Om de elektronische communicatie op een veilige wijze plaats te laten vinden krijgt elke Kunstaanbieder een eigen Account, waartoe naast dogarthouse alleen de Kunstaanbieder toegang heeft. De toegang tot deze Account is beveiligd door middel van een passwodr dat de Kunstaanbieder ten alle tijde geheim dient te houden en niet aan derden ter beschikking dient te stellen.

 

1.5. Werken kunnen aan deze overeenkomst worden toegevoegd en onttrokken en de gegevens van een Werk kunnen worden gewijzigd door het wijzigen van de gegevens